Under healingen enten ligger eller sidder du på madrassen eller sidder i stolen, alt efter ønsker. Du beholder naturligvis dit tøj på, da alt healing foregår fuldt påklædt.